Đường link để lấy lại email kích hoạt tài khoản diễn đàn tinhocxaydung.com.vn

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Khi đăng ký tài khoản có thể bạn chưa nhận được email kích hoạt tài khoản. Vì thế bạn chưa có đầy đủ quyền lợi tham gia diễn đàn. Hãy kích vào link sau để nhận lại email kích hoạt:
http://tinhocxaydung.com.vn/account-confirmation/resend
Lưu ý: Khi khai báo email đăng ký tài khoản nhớ khai báo chuẩn xác bạn nhé.