nguyentheanh

Chữ ký

Sử dụng Phần mềm Dự toán GXD là chuyên nghiệp.

Ngành Xây dựng thường chậm ứng dụng khoa học hơn các ngành khác. Còn rất nhiều phần mềm cần làm cho ngành xây dựng - Rất nhiều việc làm lập trình. Không nhất thiết phải lặp lại ý tưởng các phần mềm đã có trên thị trường.

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.