Lập trình Tin học xây dựng, mô hình thông tin công trình GXD 5D BIM

Lập trình phần mềm xây dựng chạy trên máy tính

Automate Excel

Lập trình tự động hóa, phát triển các phần mềm trên Excel
Threads
3
Bài viết
6
Threads
3
Bài viết
6

Automate AutoCad

Lập trình tự động hóa, phát triển các tiện ích trên AutoCad
Threads
3
Bài viết
3
Threads
3
Bài viết
3

Lập trình phần mềm xây dựng chạy trên web

AJAX, HTML5, CSS3, jQuerry

Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

PHP, MySQL, XML, jSON

PHP, MySQL, XML, jSON
Threads
4
Bài viết
4
Threads
4
Bài viết
4

Wordpress, Bootstrap...

Phần mềm thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng A-B
Threads
1
Bài viết
2
Threads
1
Bài viết
2

Lập trình phần mềm xây dựng chạy trên SmartPhone

Hệ điều hành IOS

Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1

Hệ điều hành Android

Lập dự toán, lập giá dự thầu ...
Threads
7
Bài viết
7
Threads
7
Bài viết
7

Hệ điều hành Windows Phone

Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1

Hệ thống thông tin công trình (BIM)
Hệ thống thông tin công trình - Building Information Modeling

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
71
Bài viết
81
Thành viên
149
Thành viên mới nhất
jimmycollin